Ord fra Skyum

Velkommen til det skælvende kød

Rejseessay om det brasilianske karneval
Ud&Se, maj 2011
Illustrator: Rasmus Meisler
AD’er: Torsten Høgh Rasmussen
Redaktør: Andreas Fugl Thøgersen